HỘI VIÊN


A. QUI CHẾ HỘI VIÊN:

I. Đối Tượng- Điều kiện - Hình Thức hội viên CLB SIYB:

1. Đối Tượng:


 • Đối tượng tham gia là cá nhân có tư cách pháp nhân đang sống, làm việc trên địa bàn thành phố HCM, không kể thành phần kinh tế, kinh doanh hợp pháp.
 • Đối tượng tham gia là cá nhân ngoài khu vực TP-HCM và là người nước ngoài có tư cách pháp nhân đang sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, không kể thành phần kinh tế, kinh doanh hợp pháp. Trong trường hợp nầy, thành viên là hội viên chính thức, nhưng không có quyền ứng cử và tham gia vào BCH của CLB.

2. Điều kiện tham gia vào CLB:

 • Là chủ một Doanh Nghiệp.
 • Ban lãnh đạo của DN ( Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc Cty cổ phần, TNHH).
 • Người đứng đầu các tổ chức Xã Hội Cộng Đồng.
 • Đối tượng là thành viên HĐ Quản trị, Chuyên gia, cấp quản lý, phải có giới thiệu của BGĐ Cty và được xem xét từng trường hợp cụ thể. 

3. Hình Thức hội viên CLB SIYB. Có 4 hình thức như sau:

 • Hội viên chính thức: là các Doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên viên, quản lý hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập, được Ban Chủ Nhiệm chấp thuận, sẽ trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ.
 • Hội viên danh dự ( Cố vấn ): Là tổ chức, cá nhân xuất sắc trong và ngoài nước, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội có đóng góp và hỗ trợ xuất sắc cho hoạt động xây dựng và phát triển Câu lạc bộ được mời làm Hội viên danh dự của Câu lạc bộ.
 • Hội viên liên kết: Là tổ chức, CLB doanh nhân Việt Nam hoạt động kinh doanh tại các địa phương khác trong nước hoặc ngoài nước tán thành Điều lệ của Câu lạc bộ và tự nguyện tham gia Câu lạc bộ.
 • Hội viên dự chính: Là tổ chức, cá nhân có nguyện vọng gia nhập Câu lạc bộ nhưng chưa được sự chấp thuận là hội viên chính thức sẽ được tham gia dự chính một số hoạt động của Câu lạc bộ.
Với trường hợp Hội Viên danh dự , Hội viên dự chính, không có quyền ứng cử và tham gia vào BCH của CLB. Hội viên chính thức chỉ được ứng cử vào BCH CLB sau 2 năm kể từ ngày kết nạp.

II. Nghĩa vụ và quyền lợi của Hội Viên:

1. Nghĩa vụ của HV:

 • Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ, Ban chấp hành.
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, giúp đỡ nhau nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ của Câu lạc bộ; bảo vệ uy tín, giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.
 • Tuyên truyền về Câu lạc bộ, thu hút thành viên mới và hoạt động góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Đóng lệ phí gia nhập Câu lạc bộ và hội phí thường niên đủ và đúng hạn. Hội phí thường niên là 1.000.000 đ/1 năm. Hội phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban Chấp Hành.
 • Không được sử dụng danh nghĩa của Câu lạc bộ để làm những việc ảnh hưởng đến uy tín của Câu lạc bộ
 • Hội viên danh dự, Hội viên liên kết cũng có nghĩa vụ tôn trọng Điều lệ Câu lạc bộ.

2. Quyền lợi:

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ, kể cả các hoạt động do Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện. 
 • Được tham gia thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.
 • Được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chấp hành Câu lạc bộ.
 • Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ.

B- THỦ TỤC GIA NHẬP CLB, RA CLB

I. Thủ tục gia nhập CLB:

Để trở thành hội viên chính thức của SIYB, Doanh nghiệp quan tâm cần liên hệ với văn phòng Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB xin hồ sơ gia nhập gồm:
 1. Đơn đăng ký gia nhập CLB theo mẫu dưới đây. 
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập ( 02 bản sao không công chứng, đóng dấu sao y bản chính của Doanh nghiệp là được). 
 3. 02 ảnh 3x4 
 4. Logo, Profile Công ty 
Khi nhận được đơn, Ban Hội Viên sẽ xem xét và sẽ thông báo cho Doanh nghiệp liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thông báo, Doanh nghiệp phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập và hội phí thường niên. Chỉ khi nào Doanh nghiệp đóng lệ phí gia nhập và hội phí mới được coi là hội viên chính thức.
Theo quyết định của Ban Chấp Hành CLB:
 • Lệ phí gia nhập: 500.000 đ/1 người 
 • Hội phí thường niên: 1.000.000 đ/1 người/1 năm. 
Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Ban Chấp Hành trong từng thời gian cụ thể.
Quý doanh nghiệp điền thông tin vào mẫu đơn và nộp hồ sơ đến:
 • Văn phòng Câu lạc bộ Doanh Nhân SIYB TP.HCM 
 • Địa chỉ : 246A Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM 
 • Điện thoại : 08. 38200.963 
 • Fax : 08.38200.964 
 • Email : banthuky@siybvn.org 
 • Website : www.siybvn.org

II. Thể thức ra CLB:

 • Hội viên đề nghị bằng văn bản không tiếp tục tham gia sinh hoạt CLB và được Ban chủ nhiệm CLB chấp nhận.
 • Bị đình chỉ tư cách hội viên khi:
 • Hội viên mất quyền công dân theo pháp luật và mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.
 • Hội viên có hoạt động trái mục đích CLB, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của CLB, xâm hại đến lợi ích chung của CLB.
 • Hội viên không đóng hội phí 1 năm trở lên, trừ trường hợp có lý do và được Ban chấp hành chấp nhận.
 • Sau khi CLB ra quyết định không công nhận tư cách Hội viên, Hội viên đó sẽ bị mất mọi quyền lợi hội viên của CLB.