8:39 PM
0
TTO - Chiều 20-5, tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khóa XIII, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).


Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế - Ảnh: THUẬN THẮNG

Một số chính sách ưu đãi về thuế TNDN đã được Chính phủ đề xuất áp dụng ngay từ sau kỳ họp Quốc hội (đầu tháng 7-2013).

Mức thuế suất phổ thông: 22%

22% là mức thuế suất được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua và bắt đầu áp dụng từ 1-1-2014. Riêng doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỉ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ 1-7-2013. Bắt đầu từ ngày 1-1-2016, mức thuế suất phổ thông sẽ là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm còn 17%.

Với việc điều chỉnh thuế suất phổ thông và thuế suất ưu đãi như trên, đồng thời bổ sung đối tượng ưu đãi với đầu tư mở rộng thì dự kiến giảm thu ngân sách năm 2014 sẽ vào khoảng 22.200 tỉ đồng. Năm 2016 dự kiến giảm thu ngân sách thêm khoảng 21.190- 21.580 tỉ đồng. Theo tính toán, số giảm thu này sẽ được bù lại một phần do tăng thu từ các loại thuế gián thu và thuế thu nhập cá nhân (năm 2014 khoảng 1.200-1.500 tỉ đồng, năm 2016 khoảng 2.000-2.500 tỉ đồng). Đồng thời sẽ góp phần tăng thu từ thuế TNDN vào những năm sau khi doanh nghiệp có điều kiện để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Với thuế suất phổ thông 25% và ưu đãi hiện hành thì thuế suất bình quân là 16,32% sẽ giảm xuống còn khoảng 13,6% theo phương án giảm thuế suất nêu trên.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Tài chính - ngân sách cho rằng quy định về giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế suất như vậy là bảo đảm phù hợp với chiến lược cải cách thuế, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích lũy vốn, mở rộng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh, đẩy mạnh, khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh nhà ở xã hội: hưởng thuế ưu đãi 10%

Để góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, hàng tồn kho nhiều, dự thảo luật quy định thực hiện sớm 6 tháng so với hiệu lực chung của luật hai giải pháp chính sách ưu đãi thuế (áp dụng kể từ ngày 1-7-2013) gồm: quy định doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa áp dụng thuế suất 20% và quy định áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội.

Về vấn đề này, Ủy ban Tài chính - ngân sách tán thành và cho rằng việc áp dụng từ 1-7-2013 các quy định hỗ trợ về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội là những doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay là cần thiết để cùng với hệ thống các giải pháp khác góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người nghèo có nhà ở.

Riêng thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) theo quy định của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản cũng thuộc diện được áp dụng mức thuế suất 10%.

Nguồn tuoitre.vn